Välj en sida
2015 kramar vi träd

2015 kramar vi träd

Värdefulla skogar kalhuggs och skogens biologiska mångfald urholkas. Vi vill ha en ny skogslagstiftning och ett långsiktigt hållbart skogsbruk som gynnar mångfald och som tar hänsyn till skogens alla värden. För HalliHallå är det en självklarhet att stödja...