Välj en sida

Värdefulla skogar kalhuggs och skogens biologiska mångfald urholkas. Vi vill ha en ny skogslagstiftning och ett långsiktigt hållbart skogsbruk som gynnar mångfald och som tar hänsyn till skogens alla värden. För HalliHallå är det en självklarhet att stödja Naturskyddsföreningens arbete. Vi vill vara med och rädda skogen.

Malin Sahlin en skogshjälte.

Under 2014 var HalliHallå stödföretag till Naturskyddsföreningens arbete för förnybar energi, för att värna klimatet. Vi tycker Naturskyddsföreningen gör ett fantastiskt och viktigt arbete, på många områden, och det var självklart att fortsätta som stödföretag. Att det inte blev klimatfrågan i år (fastän den är lika brännande som någonsin) beror kanske till liten del på att Håkan på nära håll följt en av Naturskyddsföreningens många skogshjältar, Malin Sahlin, för ett porträtt i Utemagasinet hösten 2014. Men det beror också på att vi själva gärna tillbringar mycket tid i skog och på fjäll, och att vi sett trakter misshandlas av okänsligt hyggesbruk. Vi blir oroade av vad vi ser och läser om skogens framtid, och vi vill vara med och vända utvecklingen.

I mer än hundra år har Naturskyddsföreningen kämpat för skogen, och kampen fortsätter. Målet är av vi år 2020 har ett land fullt av levande skogar.

Vi är förstås stolta över att delta i det arbetet. Och du kan också hjälpa till.
Som företag kan du bli Stödföretag och bidra i kampen för en friskare värld: www.naturskyddsforeningen.se/foretag
Som privatperson kan du stödja Naturskyddsföreningens arbete genom att bli medlem: www.naturskyddsforeningen.se/medlem

Gammelskog

UM_SNF-malinsahlin_6J7A4949

6J7A5157
Bilder från Håkans reportage i Utemagasinet.

viär_300